MajerGEO - geodetická kancelář
Ing. Jindřich Majer

Komplexní geodetické služby, kvalitně, rychle a podle požadavků zadavatele

Nabízíme veškeré zeměměřické práce, zejména pak v oblasti stavební geodézie a katastru nemovitostí.

Převážná část činností firmy v oblasti stavební a inženýrské geodézie je směřována na zajišťování podkladů pro projektování pozemních a inženýrských staveb, vytyčování staveb, činnost odpovědného geodeta na stavbách a zpracování dokumentace skutečného provedení.

V oblasti katastru nemovitostí provádíme zejména vytyčování vlastnických hranic pozemků a zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků, vyznačení budov a vyznačení věcných břemen. Poskytujeme konzultace vlastnických vztahů.

Významnou část prací tvoří i zaměřování podkladů pro stanovení záplavových zón vodních toků a vyhotovení technicko-provozní evidence vodních toků.

Individuálním přístupem se snažíme maximálně vyhovět požadavkům zadavatele na způsob zpracování a termín vyhotovení.

Neváhejte nás kontaktovat! Rádi vám zdarma a nezávazně vypracujeme cenovou nabídku.
 
MajerGEO - geodetická kancelář Ing. Jindřich Majer
Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5, mobil: +420 603 446 177
gk@majergeo.cz, www.majergeo.cz